Portret

Gezichten weergegeven als weerspiegeling van de onderliggende emotie of juist om even iemand anders te zijn… twee kanten van dezelfde medaille.